Opleiding, training,
advies en financiële coaching
FINANCIEEL ADVIES

Bulco geeft reeds vele jaren financieel advies aan ondernemingen, zowel KMO’s in België, MKB in Nederland, als grote ondernemingen in binnen- en buitenland (Nederland, U.S.A., Frankrijk, U.K., Indonesië en andere).

Het gaat hierbij voornamelijk over investeringsmodellen en –beslissingen, waardemanagement-toepassingen, waarderingen, reporting formats etc.

Vaak worden bijdragen gevraagd aan Bulco door management teams of directies van deze ondernemingen om naar opportuniteiten of problemen te kijken: het zeil voor de aandrijving - of motoren wanneer er geen wind staat - en het roer voor de richting. Verfrissing hoe dan ook.

In specifieke gevallen wordt samengewerkt met accountants, fiscalisten en andere.